Integratieve counseling en therapie

Integratieve Psychotherapie is een kortdurende therapievorm met unieke mogelijkheden, gericht op het ondersteunen van volwassenen met problemen en klachten van sociale, emotionele, psychosomatische en relationele aard. In het begeleidingsproces vormen onbewuste processen een belangrijk hulpmiddel bij het activeren van innerlijke hulpbronnen en het realiseren van gezonde oplossingen.

 Integratieve Psychotherapie zet een veranderingsproces in gang en begeleid vanuit een respectvolle, oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte houding. Gebruik makend van de nieuwste inzichten op therapiegebied gebruikt Licht op je Leven een uniek therapeutisch model waarmee mensen effectief geholpen kunnen worden in het bereiken van hun therapeutische doelen. In het therapeutisch proces richten we ons zowel op de afzonderlijke volwassene, als op volwassenen in hun onderlinge partnerrelatie.