Lucia Vlogtman


Ik heb gestudeerd en diploma's gehaald bij:

Stichting Counseling Nederland, EFT Nederland, EMDR bij Stichtin EMDR door Peter Balde, Sexulele problematiek bij stichting Manna, Integratieve counseling en coaching bij stichting Groundwork, Pastoraat bij stichting Koinonia en bij Rafael Nederland

Ik heb veel ervaring opgedaan als geestelijk werker, oudste/ouderling en hoofd pastoraat in een kerkelijke gemeente. Het heeft heeft mijn hart om mensen te helpen zoeken inzicht te krijgen in zichzelf en in de ander. Door mijn eigen levenservaring en de jaren die ik als Therapeut, counselor in leiderschap en pastoraat heb gefunctioneerd, is er bewogenheid gegroeid voor mensen die vast zijn gelopen in hun relaties, traumatische ervaringen, mentale en/of emotionele en seksuele gezondheid. Mijn wens is dat ik mensen kan helpen om een gezond, traumavrij en betekenisvol leven te leren leiden en dat deze tot hun bestemming kunnen komen